ماین مدرن

مرجع حرفه ای آموزش ماینکرافت

ادان پشه بده بزنیم ماینکرافت

این ادان به بازی شما کاراکتر دوست داشتنی سریال مهمونی اضافه خواهد کرد

این پشه در بایوم های جانگل و ساوانا پیدا خواهد شد و در کل جنبه فان دارد

 

برای عضویت در چنل تلگرام روی همین متن کلیک کنید

.