ماین مدرن

مرجع حرفه ای آموزش ماینکرافت

دانلود بتا 1.19.20.22 ماینکرافت بدراک ادیشن

تغییرات :

حالت تماشاگر ( Spectator )

درحالی که در حالت تماشاگر هستید عملکرد Emotes حذف شد

سر تماشاگران اکنون به درستی به عنوان نیمه شفاف ارائه شده است

ارمور و زره اکنون در حالت تماشاگر شفاف است

تماشاگران نمیتوانند از پرتال استفاده کنند

 

الی Allay

الی اکنون میتواند هنگام سوار شدن به قایق اقلام را نزد صاحب خود بردارند و رها کنند

الی اکنون میتواند همیشه بلاک های داربست افتاده را وردارد

الی اکنون وقتی موسیقی تمام خواهد شد به درستی رقصش تمام میشود

 

بلاک ها

زنگ ها دیگر نمیتوانند آتش بگیرند

اکنون هنگام شکوفه دادن Sculk Catalysts جلوه صدای شکوفه پخش میشود

 

اشکالات رفع شده

دستور /locate biome اکنون بهبود یافته است

درب مخفی که به اتاق رداستون در مرکز انشنت سیتی الان به درستی باز و بسته میشود

مشکل های کنترل موبایل اکنون رفع شده

دیگر الی ها توی برگ ها گیر نمیکنند

رفع اشکال اضافه کردن سرور با IPV6

آتش دیگر بر بلیز تاثیر ندارد

مشکلی که برا لاوا پیش می آمد هنگام برداشتن رفع شده