آپدیت

دانلود ماینکرافت بتا 1.19.80.22 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت بتا 1.19.80.22 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه آزمايشی ماینکرافت 1.19.80.21 را منتشر کردند. در این آپدیت تعداد زیادی تغییرات و رفع باگ انجام شده…
دانلود ماینکرافت اصلی 1.19.71 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت اصلی 1.19.71 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه رسمی ماینکرافت 1.19.71 را منتشر کردند. در این آپدیت تعدادی و رفع باگ انجام شده است. رفع…
دانلود ماینکرافت بتا 1.19.80.21 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت بتا 1.19.80.21 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه آزمايشی ماینکرافت 1.19.80.21 را منتشر کردند. در این آپدیت تعداد زیادی تغییرات و رفع باگ انجام شده…
دانلود ماینکرافت اصلی 1.19.70 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت اصلی 1.19.70 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه رسمی ماینکرافت 1.19.70 را منتشر کردند. در این آپدیت تعداد زیادی تغییرات و رفع باگ انجام شده…
دانلود ماینکرافت بتا 1.19.80.20 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت بتا 1.19.80.20 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه آزمايشی ماینکرافت 1.19.80.20 را منتشر کردند. در این آپدیت تعداد زیادی تغییرات و رفع باگ انجام شده…
دانلود ماینکرافت 1.19.62 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت 1.19.62 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه جدیدی را منتشر کردند. تغییرات بازی هنگام تلاش برای ورود به حالت LAN در Nintendo Switch خراب…
دانلود ماینکرافت 1.19.60 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت 1.19.60 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان نسخه جدیدی را از ماینکرافت منتشر کردند. تغییرات نوت بلاک ها اکنون اگر سر یک ماب را بر…
دانلود ماینکرافت 1.19.51 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت 1.19.51 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان ماینکرافت نسخه جدیدی را منتشر کرده‌اند در این نسخه تعداد زیادی تغییرات و رفع باگ داشته ایم تغییرات
دانلود ماینکرافت 1.19.50 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت 1.19.50 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان ماینکرافت نسخه جدیدی را منتشر کرده‌اند در این نسخه تعداد زیادی تغییرات و رفع باگ داشته ایم اسکین…
دانلود ماینکرافت 1.19.41 بدراک ادیشن

دانلود ماینکرافت 1.19.41 بدراک ادیشن

توسعه دهندگان ماینکرافت نسخه جدیدی را منتشر کرده‌اند که در این نسخه تنها رفع باگ های نسخه 1.19.40 صورت گرفته…
دکمه بازگشت به بالا